wychować


wychować
Ulica kogoś wychowuje zob. ulica 2.
Wychować kogoś na człowieka (na ludzi) zob. człowiek 21.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wychować — ndk I, wychowaćam, wychowaćasz, wychowaćają, wychowaćaj, wychowaćał, wychowaćany wychowywać ndk VIIIa, wychowaćowuję, wychowaćowujesz, wychowaćowuj, wychowaćywał, wychowaćywany 1. «zapewnić osobie niedorosłej osiągnięcie rozwoju fizycznego i… …   Słownik języka polskiego

  • wychować się — na człowieka (na ludzi) zob. człowiek 21 …   Słownik frazeologiczny

  • wychować (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. wychowywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wychowywać się – wychować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} otrzymywać wychowanie; dorastać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wychowywać się na wsi, u ciotki, w domu dziecka. Wychować się w środowisku ludzi związanych ze sztuką. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wychowywać — → wychować …   Słownik języka polskiego

  • wychowywać się — Wychować się na człowieka (na ludzi) zob. człowiek 21 …   Słownik frazeologiczny

  • zrobić z kogoś człowieka — Wychować; spowodować, że ktoś staje się wartościowym człowiekiem; przyczynić się do czyjegoś sukcesu w życiu Eng. To steer someone s life in such a way that they become a valuable individual …   Słownik Polskiego slangu

  • wychowanie — n I 1. rzecz. od wychować ◊ Wziąć dziecko na wychowanie «adoptować dziecko, wychować jak swoje» 2. «całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w… …   Słownik języka polskiego

  • wykarmić — dk VIa, wykarmićmię, wykarmićmisz, wykarmićkarm, wykarmićmił, wykarmićmiony rzad. wykarmiać ndk I, wykarmićam, wykarmićasz, wykarmićają, wykarmićaj, wykarmićał, wykarmićany 1. «o kobietach i samicach ssaków: wychować potomstwo karmiąc je własnym… …   Słownik języka polskiego

  • człowiek — 1. Człowiek bez charakteru «człowiek o słabej woli»: Po każdym niespełnieniu wracałem do domu, przekonany, że jestem człowiekiem bez charakteru. S. Mrożek, Opowiadania II. 2. Człowiek bez jutra «człowiek niemający perspektyw, szans osiągnięcia… …   Słownik frazeologiczny